Favorite 0 Coș 0
Categorii

Să ai grijă de casa ta

Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului

11.1.  La întocmirea comenzii, Cumpărătorul se angajează să-i furnizeze Vânzătorului informații veridice, exacte și complete despre sine și să mențină aceste informații actualizate dacă va fi necesar. În cazul în care Cumpărătorul furnizează informații neveridice sau Vânzătorul dispune de motive întemeiate să considere că informațiile furnizate de către Cumpărător sunt neveridice, incomplete, inexacte sau încalcă drepturile unor terți, Vânzătorul are dreptul de a suspenda sau a-i anula înregistrarea sau de a-i refuza complet Cumpărătorului întocmirea ulterioară a comenzii.

11.2.  Cumpărătorul confirmă faptul că, acționând în mod voluntar, din voința sa și în interesul său, îi acordă Vânzătorului consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (orice operațiune sau un set de operațiuni efectuate cu date cu caracter personal, atât prin mijloace automatizate, cât și fără acestea, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, restaurarea, adaptarea sau modificarea, extracția, consilierea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, distribuția sau furnizarea unui alt acces, gruparea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea) în scopul înregistrării pe site, identificării, informării, negocierii, încheierii și executării contractului,  validarea, evoluția și starea comenzilor plasate, facturarea produselor și serviciilor comandate, asigurarea livrării produselor comandate, participării la promoții, evaluării și analizei funcționării site-ului, magazinului online și a liniei fierbinte a Vânzătorului, în scopul promovării produselor, lucrărilor, serviciilor prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, inclusiv prin telefon, e-mail, trimiteri poștale, prin rețeaua Internet și în alte scopuri legale stabilite de politică Vânzătorul.

11.3. Vor fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: - numele şi prenumele; - telefon mobil; - e-mail; - telefon/fax; - adresa (domiciliului/ reședinței); - alți identificatori ai subiectului de date în cazul în care acesta le consemnează în sistem precum: cererea, solicitarea, reclamația sau orice alt tip de informații care este strâns legat de servicii

11.4. Cumpărătorii beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de incalcare a drepturilor sale.

11.5. Cumpărătorii au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal, cât si dezactivarea (stergerea) contului de utilizator.

11.6. Cumpărătorul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul companiei pe  str. Alecu Russo, 57/2, mun. Chișinău.

11.7. Cumpărătorul are dreptul de a revoca consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing direct în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova prin trimiterea cererii respective către Vânzător la adresa: str. Alecu Russo, 57/2, mun. Chișinău.

11.8. Utilizând site-ul, Cumpărătorul își exprimă acordul cu utilizarea fișierelor cookie, care vor înregistra următoarele date: forma anonimizata a adresei IP a calculatorului; data si ora accesării; numele paginii; ID sesiune; URL de referință (de la care ați venit pe pagina noastră Web); cantitatea de date transmise; produsul și informațiile versiunii Browser-ului folosit; sistemul de operare folosit de utilizator.

11.9. Fișierele cookie sunt necesare pentru o funcționare corespunzătoare a site-ului. Vă puteți elimina sau bloca plasarea fișierelor cookie în browser-ul Dvs., dar în acest caz nu toate funcțiile site-ului vor funcționa corect.