Favorite 0 Coș 0
Categorii

Să ai grijă de casa ta

TERMENI ŞI CONDIŢII de utilizare a paginii web https://homeandyou.md/

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

În acest document sunt stabiliți termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului https://homeandyou.md/ şi toate condiţiile de achiziționare a produselor şi serviciilor comercializate prin intermediul site-ului nostru.

Accesarea şi/sau utilizarea site-ului https://homeandyou.md/ de către dumneavoastră constituie ACCEPTAREA prezentelor condiții si va obliga la respectarea acestora. 

„Alivalda” S.R.L își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii şi Condițiile. Orice modificări aduse Termenilor şi Condițiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web.


§ 1. Dispoziţii generale

Termenii şi Condiţiile de utilizare descrie condițiile contractelor de vânzare-cumpărare a produselor din magazinul Home and You (în continuare – produse), pe care „ALIVALDA” S.R.L. (în continuare – Vânzătorul) le încheie cu consumatorul (în continuare – Cumpărătorul) în cadrul magazinului online, plasat pe site-ul https://homeandyou.md/ (în continuare – magazinul online), stabilește drepturile și obligațiile părților, inclusiv anumite restricții.

La înregistrarea comenzii in magazinul online, Cumpărătorul accepta Termenii şi condiţiile prezentate mai jos.

Acești Termeni şi Conditii, precum şi informația despre produsele afișate pe site sunt oferte publice, în conformitate cu art. 681 din Codul civil al Republicii Moldova şi a Legii nr. 284 privind comertul electronic.

Relațiile dintre Cumpărător şi Vânzător sunt stabilite în baza Legii nr. 105 din 13.03.2003 cu privire la protecția drepturilor consumatorului şi a altor acte normative adoptate în conformitate cu aceasta.

Comanda produselor poate fi efectuată doar de cumpărători – persoane fizice, având intenția de a comanda, cumpăra și utiliza produsele doar în scopuri care nu au legătură cu desfășurarea activităților antreprenoriale sau profesionale.

Sortimentul de produse prezentat în magazinul online, descrierea principalelor proprietăți de consum, prețul, condițiile de livrare, datele privind cantitatea produselor aflată în stoc și alte condiții sunt valabile în momentul plasării lor pe site-ul magazinului online și pot fi modificate de către Vânzător fără o notificare prealabilă a Cumpărătorului. Noile condiții de vânzare intră în vigoare din momentul plasării lor pe site-ul magazinului online. După plasarea și confirmarea comenzii de către Cumpărător condițiile pot fi modificate numai prin acordul părților. 

Din motive economice, Vânzătorul are dreptul să limiteze cantitatea produselor comandate. Aceasta se aplică atât cantității de produse în cadrul aceleiași comenzi, cât și asupra plasării mai multor comenzi ale acelorași produse. Produsele comandate în magazinul online nu se rezervă, iar expedierea produselor se efectuează în funcție de disponibilitatea ei efectivă.


§ 2. Efectuarea comenzii în magazinul online

       2.1. Produsele care prezintă interes pentru Cumpărător din sortimentul prezentat pot fi adunate în coșul Cumpărătorului și trimise drept comandă spre Vânzător, apăsând butonul „Adaugă în coş”.

2.2. Până la trimiterea comenzii, Cumpărătorul poate încă o dată să vadă toate informațiile despre produsele din coșul Cumpărătorului (denumirea, cantitatea produsului, datele Cumpărătorului, inclusiv adresa și numărul de telefon, prețul produselor, costul livrării, modul de plată). Dacă este necesar, Cumpărătorul poate modifica lista și cantitatea produselor selectate, precum și datele sale. După apăsarea butonului ”Finalizează comanda”, pe adresa poștei electronice (e-mail) a Cumpărătorului, specificată în comandă, va veni confirmarea primirii comenzii de către Vânzător pentru a fi examinată. După primirea comenzii, operatorul Vânzătorului va contacta Cumpărătorul prin numărul de telefon indicat de către acesta la efectuarea comenzii. Contractul este considerat ca fiind încheiat în momentul confirmării verbale de către Cumpărător a comenzii, confirmarea fiind dată operatorului Vânzătorului. 2.3. Comanda cumpărătorului se păstrează în cabinetul personal și în orice moment poate fi văzută de el. Istoricul comenzilor se păstrează pe un termen de 3 ani, după care se șterg.

2.4. Cumpărătorul poate efectua comanda doar prin intermediul magazinului on-line;

2.5. Comanda minimă nu este;

2.6. Recepționarea comenzilor are loc zilnic, între orele: 08:00 – 20:00 (cu excepția zilelor oficiale libere);

2.7. Împreună cu operatorul se stabilește ora/ziua livrării; (De asemenea, timpul dorit pentru primirea comenzii poate fi indicat în comentariile la comandă);

2.8. Anularea sau schimbarea orei pentru livrare se face cu cel puțin 2 ore (două ore) înainte de timpul stabilit pentru livrare, luând legătura cu operatorul și indicând numărul comenzii;

2.9. Comenzile primite înainte de ora 16.00 din ziua curentă pot fi expediate „ în aceeaşi zi”. Comenzile primite după ora 16.00 a zilei curente vor fi executate a doua zi, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu operatorul ; 2.5. Comanda va fi trimisă spre colectare și livrare după încheierea contractului. 2.5. Executarea contractului de către Vânzător este considerată transmiterea produselor către Cumpărător.


§3. Prețurile

3.1. Toate prețurile indicate în magazinul online includ TVA.

3.2. Costul livrării nu este inclus în prețul produselor.


§4. Livrarea și costul transportării produselor

4.1. Condițiile de livrare

4.1.1. Livrarea produselor se efectuează la adresa specificată de către Cumpărător în comandă. Atenție! În cazul în care se schimbă adresa, vă rugăm să comunicați imediat despre aceasta pe linia fierbinte a Vânzătorului + 373 79 444 898.

4.1.2. Livrarea în raza municipiului Chișinău se efectuează în decurs de 5 ore;. Zilele de lucru sunt zilele de luni până vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare. Timpul de livrare este cuprins între orele 08:00 și 20:00.

4.1.3. În cazul achitării produselor în numerar, termenul de livrare se calculează de la data încheierii contractului în conformitate cu prevederile § 2 ale condițiilor comerciale. În cazul achitării produselor prin virament (card bancar), termenul de livrare se calculează de la încasarea mijloacelor bănești în contul bancar curent al Vânzătorului.

4.1.4. În cazul în care Cumpărătorul amână termenul și/sau locul de livrare mai mult de două ori, comanda se anulează. În acest caz, comanda trebuie să fie efectuată din nou.

4.1.5. Termenul de livrare nu include zilele de repaus și zilele de sărbătoare nelucrătoare.

4.2. Costul transportării

4.2.1. Costul transportării produselor pe teritoriul mun. Chişinău pentru o singură comandă este: de 50 lei dacă valoarea comenzii nu depăşeşte suma de 1000 lei. *Gratuit: (dacă valoarea comenzii este mai mare de 1000 lei)

4.2.2. Costul transportării produselor în afara mun. Chişinău este de 70 lei.


§5. Predarea Produselor

5.1. Pentru a primi produsele, Cumpărătorul trebuie să prezinte documentul de identitate sau permisul de conducere eliberat de organul de stat al Republicii Moldova. Predarea produselor se efectuiază prin semnarea de către Cumpărător a următoarelor documente: formularul de livrare (primul exemplar), factura fiscală (se întocmește la solicitarea Cumpărătorului).

La livrarea comenzii, cumpărătorul primește următorul set de documente:

• bonul de casă;

• factura fiscală (la solicitarea Cumpărătorului);

• formularul de livrare (al doilea exemplar).


Atenție! În cazul apariției a unor dificultăți, vă rugăm să ne contactați prin telefon linia fierbinte a Vânzătorului: + 373 79 444 898.

5.2. În cazul în care transportarea produsului a fost efectuată în termene stabilite în contract, însă produsul nu i-a fost transmis Cumpărătorului din vina acestuia, Cumpărătorul este obligat să-i compenseze Vânzătorului costul transportării. Transportarea ulterioară va fi efectuată în termeni noi, convenite cu Vânzătorul. Costul transportării repetate a produsului se va achita suplimentar. Despachetarea și verificarea produsului se efectuează de Cumpărător cu forțe proprii. Înainte de utilizarea produsului, Cumpărătorul trebuie să citească cu atenție prescripția care însoțește produsul.


§6. Modalitățile de plată

6.1. Achitarea produselor poate fi efectuată atât prin virament (inclusiv prin utilizarea instrumentelor de plată indicate pe site-ul https://homeandyou.md/), cât și în numerar. Achitarea produselor livrate în momentul transmiterii către Cumpărător se face doar în numerar.

6.2. Obligația Cumpărătorului privind achitarea produselor prin virament este considerată îndeplinită din momentul încasării mijloacelor bănești în contul bancar curent al Vânzătorului.


§7. Obligațiile

Părților Vânzătorul se obligă:

• să accepte și să întocmească comanda în mod corespunzător și în termen;

• să asigure livrarea produselor în termen și la adresa specificată de Cumpărător;

• să asigure transmiterea produselor și a documentelor de însoțire necesare Cumpărătorului;

• să îndeplinească alte obligații în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. Cumpărătorul se obligă:

• să întocmească comanda în mod corespunzător;

• să furnizeze informații personale veridice pentru executarea comenzii;

• să achite integral și la timp valoarea produselor prin una dintre modalitățile propuse;

• să specifice adresa detaliată de livrare și să accepte produsele livrate, să facă o mențiune în scris în formularul de livrare privind recepția produselor;

• să îndeplinească alte obligații în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.


§9. Reclamațiile

Cumpărătorul are dreptul să formuleze pretenții în privința viciilor produselor, în modul și în cazurile prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova. Pentru o examinare mai eficientă în reclamație se recomandă a fi specificate:

• Numele și prenumele Cumpărătorului, locul de reședință, numărul telefonului de contact;

• Denumirea, tipul produselor;

• Data cumpărării;

• Pretențiile Cumpărătorului.

• La reclamație se anexează următoarele documente:

• chitanța, bonul de casă, alte dovezi ale cumpărării produselor;

• alte documente la discreția Cumpărătorului.

• O condiție obligatorie pentru examinarea reclamației este transmiterea produselor către Vânzător pentru verificarea calității.


§10. Răspunderea Părților

10.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor, Părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2. Vânzătorul nu este răspunzător de viciile produselor,care rezultă din utilizarea, păstrarea acestora contrar indicațiilor oferite de vânzător, de daunele cauzate sănătății, patrimoniului Cumpărătorlui și a oricărui terț ca urmare a nerespectării prescripției indicate pe ambalajul produsului.


§11. Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului

11.1. La întocmirea comenzii, Cumpărătorul se angajează să-i furnizeze Vânzătorului informații veridice, exacte și complete despre sine și să mențină aceste informații actualizate dacă va fi necesar. În cazul în care Cumpărătorul furnizează informații neveridice sau Vânzătorul dispune de motive întemeiate să considere că informațiile furnizate de către Cumpărător sunt neveridice, incomplete, inexacte sau încalcă drepturile unor terți, Vânzătorul are dreptul de a suspenda sau a-i anula înregistrarea sau de a-i refuza complet Cumpărătorului întocmirea ulterioară a comenzii.

11.2. Cumpărătorul confirmă faptul că, acționând în mod voluntar, din voința sa și în interesul său, îi acordă Vânzătorului consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (orice operațiune sau un set de operațiuni efectuate cu date cu caracter personal, atât prin mijloace automatizate, cât și fără acestea, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, restaurarea, adaptarea sau modificarea, extracția, consilierea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, distribuția sau furnizarea unui alt acces, gruparea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea) în scopul înregistrării pe site, identificării, informării, negocierii, încheierii și executării contractului, validarea, evoluția și starea comenzilor plasate, facturarea produselor și serviciilor comandate, asigurarea livrării produselor comandate, participării la promoții, evaluării și analizei funcționării site-ului, magazinului online și a liniei fierbinte a Vânzătorului, în scopul promovării produselor, lucrărilor, serviciilor prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, inclusiv prin telefon, e-mail, trimiteri poștale, prin rețeaua Internet și în alte scopuri legale stabilite de politică Vânzătorul.

11.3. Vor fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:

- numele şi prenumele;

- telefon mobil;

- e-mail;

- telefon/fax;

- adresa (domiciliului/ reședinței);

- alți identificatori ai subiectului de date în cazul în care acesta le consemnează în sistem precum: cererea, solicitarea, reclamația sau orice alt tip de informații care este strâns legat de servicii

11.4. Cumpărătorii beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de incalcare a drepturilor sale.

11.5. Cumpărătorii au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal, cât si dezactivarea (stergerea) contului de utilizator.

11.6. Cumpărătorul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul companiei pe str. Alecu Russo, 57/2, mun. Chișinău.

11.7. Cumpărătorul are dreptul de a revoca consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing direct în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova prin trimiterea cererii respective către Vânzător la adresa: str. Alecu Russo, 57/2, mun. Chișinău.

11.8. Utilizând site-ul, Cumpărătorul își exprimă acordul cu utilizarea fișierelor cookie, care vor înregistra următoarele date:

• forma anonimizata a adresei IP a calculatorului;

• data si ora accesării; numele paginii;

• ID sesiune;

• URL de referință (de la care ați venit pe pagina noastră Web);

• cantitatea de date transmise;

• produsul și informațiile versiunii Browser-ului folosit;

• sistemul de operare folosit de utilizator.

11.9. Fișierele cookie sunt necesare pentru o funcționare corespunzătoare a site-ului. Vă puteți elimina sau bloca plasarea fișierelor cookie în browser-ul Dvs., dar în acest caz nu toate funcțiile site-ului vor funcționa corect.


§12 Dreptul de revocare a contractului de vânzare-cumpărare

12.1. Cumpărătorul este în drept să revoce contractul de vânzare-cumpărare în conformitate cu prezentele Condiții comerciale și legislația în vigoare a Republicii Moldova. Cumpărătorul nu este obligat să motiveze decizia de revocare. 12.2.Termenul de revocare este de paisprezece zile și începe să curgă din ziua în care Cumpărătorul sau un terț, altul decât transportatorul și care este indicat de Cumpărător, intră în posesia fizică a produselor sau obține controlul asupra acesteia. În cazul omiterii termenului menționat, Cumpărătorul nu va putea face uz de dreptul de revocare a contractului.

12.3. În cazul în care Cumpărătorul încheie un contract pentru produse multiple, acesta are dreptul să revoce contractul doar integral, pentru toate produsele care fac obiectul acestuia, dacă părțile nu convin altfel.

12.4. În scopul notificării Vânzătorului despre exercitarea dreptului de revocare, Cumpărătorul are posibilitatea: a) de a folosi formularul standard (Anexa nr. 1 la Condițiile comerciale), sau b) de a face orice altă notificare neechivocă în care să-și exprime decizia de revocare a contractului.

12.5. Notificarea trebuie să fie expediată la adresa Vânzătorului: str. Alecu Russo, 57/2, mun. Chișinău.

12.6. Revocarea are ca efect rezoluțiunea, stingând obligațiile ambelor părți rezultate din contract.

12.7. Vânzătorul este obligat să restituie suma bănească pe care a primit-o drept plată din partea Cumpărătorului nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care este informat despre decizia de revocare a contractului de către Cumpărător. Cu toate acestea, Vânzătorul poate suspenda restituirea până la data recepționării produsele care au făcut obiectul vânzării-cumpărării sau până la momentul primirii unei dovezi corespunzătoare din partea Cumpărătorului că acesta a trimis produsule către Vânzător.

12.8. Restituirea se efectuează în aceeași monedă în care Vânzătorul a primit plata din partea Cumpărătorului, folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de Cumpărător pentru plata inițială, cu excepția cazului în care părțile vor conveni altfel.

12.9. Cumpărătorul trebuie să trimită înapoi produsele sau să le predea Vânzătorului ori unei persoane autorizate de Vânzător să recepționeze produsele, fără întârzieri nejustificate și în decurs de cel mult paisprezece zile de la data la care acesta i-a comunicat Vânzătorului decizia sa de revocare a contractului. Cumpărătorul suportă costurile directe legate de restituirea produselor.

12.10. Cumpărătorul este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii produselor care rezultă din utilizarea acesteia, în alt mod decât cea necesară potrivit naturii, proprietăților acesteia.Anexa nr. 1 

Formularul standard
de revocare a contractului
(îndepliniți rubricile respective și restituiți acest formular
doar în cazul în care Dumneavoastră doriți să revocați contractul)

1. Către cine

ALIVALDA SRL, adresa juridică: mun. Chișinău, str. Academician Sergiu
Rădăuţanu, 3, ap.(of.) 49

adresa fizică: str. Alecu Russo, 57/2, mun. Chișinău, MD2044
E-mail: sales@homeandyou.md

2. Prin prezenta vă comunic/comunicăm că revoc/revocăm contractul de vânzare a următoarelor produse 

3. Comandat (comandate) la data de/Recepționat (recepționate) la data de

4. Numele consumătorului (consumătorilor)

5. Adresa consumătorului (consumătorilor)

6. Semnătura consumătorului

7. Data§13 Alte condiții


În privința tuturor chestiunilor nereglementate în condițiile cobmerciale prezente, Părțile se vor ghida de normele legislației în vigoare a Republicii Moldova.


§14 Adresa și informațiile de contact ale Vânzătorului:


Republica Molodva, MD2044,

Mun. Chișinău,

str. Alecu Russo, 57/2

ALIVALDA SRL